L5A

Bij meester Ward
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met deze slogan zijn we het nieuwe schooljaar begonnen.
Muzo:
Bij elk WO-thema gaan we ook muzisch aan de slag. Vaak ga je hier enkele resultaten terugvinden: foto's een filmpje, ...
Deze week hebben we al muziek gemaakt, een stop-motionfilm ineengeknutseld, schilderijen nagebootst, ...