L5A

Bij meester Ward
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzoresultaten:


Werking sluizen: oefening
 Sluizen


Strapdag:
Op de Strapdag zijn we natuurlijk met verkeer bezig geweest.
Eerst wat les over de dode hoek. Dan eens in een vrachtwagen kruipen om het zelf te ondervinden. En tenslotte in de klas nog wat spelletjes over verkeersborden.
Muzo:
Bij elk WO-thema gaan we ook muzisch aan de slag. Vaak ga je hier enkele resultaten terugvinden: foto's een filmpje, ...
Deze week hebben we al muziek gemaakt, een stop-motionfilm ineengeknutseld, schilderijen nagebootst, ...
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------


-------------------------------------------------------